noscript-img

DOKUMENTY I ARCHIWA
Artykuł dodano dn. 25.08.2019 r.


data wydarzenie
4.09.2023 r.
(poniedziałek)
  Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
14.10.2023 r.
(sobota)
  Dzień Edukacji Narodowej (Dzień Nauczyciela)
1.11.2023 r.
(środa)
  Święto Wszystkich Świętych.
11.11.2023 r.
(sobota)
  Święto Niepodległości
23.12.2024 r.
(poniedziałek)
  Początek zimowej przerwy świątecznej
1.01.2024 r.
(poniedziałek)
  Koniec zimowej przerwy świątecznej
12.02.2024 r.
(poniedziałek)
  Początek ferii zimowych woj. małopolskie
25.02.2024 r.
(niedziela)
  Koniec ferii zimowych woj. małopolskie
28.03.2024 r.
(czwartek)
  Początek wiosennej przerwy świątecznej
2.04.2024 r.
(wtorek)
  Koniec wiosennej przerwy świątecznej
1.05.2024 r.
(środa)
  Święto Pracy
3.05.2024 r.
(piątek)
  Święto Konstytucji 3 Maja
14.05.2024 r.
(wtorek)
  Egzamin ósmoklasisty: język polski – godz. 9:00
15.05.2024 r.
(środa)
  Egzamin ósmoklasisty: matematyka – godz. 9:00
16.05.2024 r.
(czwartek)
  Egzamin ósmoklasisty: język obcy nowożytny – godz. 9:00
30.05.2024 r.
(czwartek)
  Boże Ciało
21.06.2024 r.
(piątek)
  Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
22.06.2024 r.
(sobota)
  Początek wakacji