noscript-img

Podziekowania
Artykuł dodano dn. 19.6.2019 r. | autor: admin
Podziękowanie
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Grojcu

Składają Serdeczne Podziękowania
wszystkim rodzicom i uczniom,