noscript-img

Czytam z klasą
Artykuł dodano dn. 22.06.2022 r. | autor: Natalia Zelech


W bieżącym roku szkolnym w klasie drugiej realizowana była innowacja pedagogiczna „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” w ramach Międzynarodowego Projekt Edukacyjny wspierającego rozwój czytelnictwa. Innowacja pedagogiczna realizowana była od września 2021r. do czerwca 2022r. W ramach innowacji „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” uczniowie poznali interesujące lektury. Uczestniczyli w pracach plastyczno-technicznych związanych z realizacją poszczególnych modułów. Po przeczytaniu lektury, wypełnili specjalnie przygotowany Lekturnik, który każdy z uczniów miał indywidualny. W tym roku szkolnym postacią przewodnią po projekcie była mała chmurka Tosia, która ukazywała dzieciom nurtujące ją problemy, związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz zachęcała uczniów do rozwiązania bardzo ważnych problemów natury ekologicznej. Projekt składał się z trzech modułów, z których każdy był bezpośrednio związany z porą roku. W każdym z tych modułów uczestnicy wybierali jedną spośród zaproponowanych przez autora projektu lektur. Po przeczytaniu książki uczniowie przystępowali do wykonania czterech zadań spośród ośmiu zaproponowanych w projekcie. Każdy moduł zakończony był sprawozdaniem i uzyskaniem potwierdzenia realizacji zadań. Na koniec uzyskaliśmy certyfikaty klasowe. To była niezwykła czytelnicza przygoda. Przez cały rok świetnie się bawiliśmy, czytając i omawiając lektury w ciekawy sposób.